Bel ons vandaag nog
015 / 500 800

Van den Wijngaert & Partners: accountants - belastingconsulenten

Zelfstandige of schijnzelfstandige?

Door in artikels.


De programmawet van 27 december 2006 is sinds 1 januari van dit jaar volledig toepasbaar. Ze zorgt voor een grondige wijziging van de aard van de arbeidsrelaties en maakt het voortaan mogelijk om te bepalen of een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend als loontrekkende of als zelfstandige.

Het zogenaamde systeem van weerlegbaar vermoeden van een arbeidsovereenkomst wordt in eerste fase enkel toegepast in de vier volgende sector: bouw, schoonmaak, bewaking en transport.

De tekst voorziet negen criteria waarmee rekening moet worden gehouden. Men gaat ervan uit dat een relatie in het kader van een arbeidsovereenkomst wordt uitgeoefend van zodra aan de helft van de criteria wordt voldaan.

Enkele van die criteria zijn: ontstentenis van enig financieel of economisch risico in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert, ontstentenis van verantwoordelijkheid en beslissingsmacht over het prijs- en aankoopbeleid van de onderneming, garantie op betaling van een vaste vergoeding, ongeacht de bedrijfsresultaten of de omvang van de prestaties, het zich niet voordoen als een onderneming ten overstaan van andere personen of voor één medecontractant werken, of in ruimtes werken waarvan men niet de eigenaar of de huurder is of werken met materiaal dat ter beschikking wordt gesteld.

Tags: , ,
Plaats een reactie