Bel ons vandaag nog
015 / 500 800

Van den Wijngaert & Partners: accountants - belastingconsulenten

Archief
BTW medecontractant: en wat als het fout gefactureerd wordt?

Wie is dan verantwoordelijk?

Gisteren hadden we het over ‘BTW medecontractant’. Via Twitter kregen we volgende vraag binnen:

 

 

µ
.

Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig uit te leggen. Ik probeer het zo eenvoudig mogelijk te doen:

Als de ontvanger van de dienst niet BTW-plichtig is:
In dit geval heeft de dienstverlener een foutief factuur uitgereikt. De dienstverlener is aansprakelijk voor de invordering van de BTW. Hij kan dit rechtzetten door 2 verbeterde stukken op te maken:

- een creditnota voor de foutieve factuur
- een nieuwe, correcte factuur met de juiste toepassing van de BTW-wetgeving

Indien de dienstverlener dit niet doet, is hij gehouden de BTW te voldoen. Bij een BTW-controle zal hij dan de rekening gepresenteerd krijgen.

Als de ontvanger van de dienst BTW-plichtig is:
Vermits het een verlegging is van de BTW, is de ontvanger van de dienst gehouden de BTW te voldoen indien nodig. De ontvanger van de dienst heeft twee opties:

Lees verder →
<!–:nl–>Internationaal transport en BTW, vanaf 2010…<!–:–>

Vorige week (14-01-10) publiceerden we het artikel ‘Adviesverlening buitenland? Opgelet, nieuwe BTW-regel vermelden!’. Daarin herinnerden we u aan de nieuwe BTW-regel bij facturatie van of naar het buitenland, in geval van zogenaamde ‘adviesverlening’. Maar hoe zit het dan met de transporteurs? Kijken naar de plaats waar de dienst wordt geleverd? En welke betekenis heeft het werkwoord ‘leveren’? Is dat letterlijk of figuurlijk? …

Land officiële vestiging klant bepaalt BTW-toepassing.
Ja, u kon het al raden. Of u nu transporteur bent, of klant van een buitenlandse transporteur, ook voor u wijzigde een en ander qua BTW-regels vanaf 1 januari 2010. Als transporteur met een BTW-plichtige klant kijkt u voortaan enkel naar de ‘plaats van de klant’. Het land waarin uw klant gevestigd is, bepaalt de BTW-toepassing. U rekent dus geen BTW aan op uw factuur aangezien uw klant zelf de BTW in zijn eigen land moet voldoen.

do my essay

En op uw factuur?
Net als bij ‘adviesverlening’ voegt u volgende regel toe aan uw factuur: “Plaats van de dienst gesitueerd in het buitenland, art.44 BTW-richtlijn, BTW te voldoen door medecontractant, art.196 BTW-richtlijn”.

Anders gezegd, vanaf 2010 rekent u enkel nog BTW aan als de klant zelf in België gevestigd is. Is dat niet zo? Dan factureert u zonder BTW, ook als het om een vervoersopdracht binnen België gaat!

zp8497586rq

Lees verder →
Adviesverlening buitenland? Opgelet, nieuwe BTW-regel vermelden

In het artikel ‘Nieuwe BTW-regels i.v.m. diensten, vanaf 1 januari 2010′, wees ik al op het belang van de plaats van de geleverde dienst. Maar in het geval van ‘adviesverlening’ van of aan het buitenland, besteedt u best ietsje meer aandacht aan de factuur…

Factuur gaat naar het buitenland…
Voor alle duidelijkheid, in theorie verandert er niets. U rekende immers in het verleden ook al geen BTW aan, wanneer u advies verleende aan een buitenlandse BTW-plichtige klant. Maar op uw factuur komt voortaan wel een andere vermelding te staan. Vanaf 1 januari 2010 voegt u volgende omschrijving toe: “Plaats van de dienst gesitueerd in het buitenland, volgens art.44 BTW-richtlijn, BTW te voldoen door medecontractant, art.196 BTW-richtlijn”. In het geval van niet-BTW-plichtige klanten, binnen de Europese Unie, rekent u nog steeds Belgische BTW aan.

Factuur komt van het buitenland…
En u bent BTW-plichtig? Net dezelfde regel is dan van toepassing: u ontvangt een factuur zonder BTW op, en moet de BTW dan zelf verrekenen en vermelden in uw BTW-aangifte.

 

Lees verder →
Intracommunautaire listing leveringen uitgebreid met diensten

Reeds op 3 december van vorig jaar meldden we op onze blog dat vanaf 1 januari 2010 nieuwe BTW-regels van toepassing zijn. In dit artikel gaan we in op de intracommunautaire listing. Want deze werd op 1 januari uitgebreid met diensten. Ook bestaat de kans dat u maandelijks een listing zal moeten indienen, los van het feit dat u slechts per kwartaal een BTW-aangifte indient.

Intracommunautaire listing goederen wordt uitgebreid.
Neen, er komen geen twee afzonderlijke intracommunautaire listings. Vanaf de eerste dag van 2010 vermeldt u in de listing van de intracommunautaire levering van goederen eveneens de intracommunautaire diensten. Daarin neemt u alle BTW-plichtige klanten (binnen Europese Unie) op, voor wie u een dienst verrichtte en waarvoor de BTW naar die buitenlandse klant wordt verlegd. Het indienen van deze listing is onlosmakelijk verbonden met uw BTW-aangifte. Let wel, van deze regel wordt afgeweken wanneer de vrijgestelde levering van goederen in 1 van de 4 vorige kwartalen groter is dan 100.000 euro. In dat geval moet u de listing sowieso maandelijks indienen. Verschillende auteurs in de vakliteratuur plaatsen daarbij terecht een vraagteken. “Want men kijkt enkel naar het kwartaalbedrag van de goederen en dus niet naar het bedrag van de diensten!” …

Wanneer uw BTW-aangifte indienen?
Voor alle duidelijkheid: de frequentie van uw BTW-aangifte is uiteraard afhankelijk van uw jaaromzet. Indien die groter is dan 1 miljoen euro (uitgez. BTW), dient u sowieso uw aangifte iedere maand in. Nieuw (vanaf 2010) is het feit dat ook uw vrijgestelde leveringen bepalend zijn. Want wanneer u op jaarbasis voor meer dan 400.000 euro aan zogenaamde intracommunautaire leveringen van goederen (let op, goederen!) doet, moet u maandelijks een BTW-aangifte indienen vanaf de eerste maand die volgt op het kwartaal waarin die grens werd overschreden. Zoals eerder vermeld, zijn hierbij enkel de vrijgestelde leveringen van goederen van tel!

 

Lees verder →
Nieuwe BTW-regels i.v.m. diensten, vanaf 1 januari 2010.

De start van een nieuw jaar brengt vaak nieuwe of gewijzigde regels met zich mee. Ook voor enkele belangrijke BTW-regels in verband met diensten is 1 januari 2010 een cruciale datum. Zo wordt de plaats van de geleverde dienst nog belangrijker.

Is uw klant een bedrijf (B-to-B, business to business)?
Dan is de plaats van de dienst daar waar de ontvanger van de dienst gevestigd is.

Is uw klant echter een particulier / consument (B-to-C, business to consumer)?
Dan is de plaats van de dienst daar waar de ‘dienstverrichter’ gevestigd is.

En ja hoor, ook op deze regel zijn er uitzonderingen: diensten van tussenpersonen, diensten met betrekking tot onroerende goederen, restaurantdiensten, kort verhuur van een vervoermiddel,…

Daarnaast wordt de BTW-aangifte uitgebreid met twee nieuwe vakken, meer bepaald vak 44 en vak 88, en moet u voortaan ook voor intracommunautaire diensten een kwartaalopgave indienen.

 

Lees verder →