Bel ons vandaag nog
015 / 500 800

Van den Wijngaert & Partners: accountants - belastingconsulenten

Ook geregistreerd kassasysteem uitgesteld tot 2014

Door in artikels.


Over het geregistreerd kassasysteem vloeide al heel wat inkt. Niet in het minst bij de wetgevende macht. Op 26 oktober van vorig jaar werd een eerdere omzendbrief, die van 1 juni, nog ingetrokken. Maar niet omwille van de inhoud, zo stelt de minister van Financiën. De circulaire die onder andere de technische vereisten waaraan een geregistreerd kassasysteem moet voldoen, opsomde, bevatte slechts vormelijke fouten, geen inhoudelijke. De elektronische kassa komt er dus wel degelijk.

Bestaande kassasystemen dienen slechts te worden uitgebreid met een zogenaamde ‘Fiscale Data Module’. De invoering daarvan alsook de blijkbaar nog steeds niet in te schatten kostprijs zouden geen probleem vormen voor de horeca-uitbater, zo stelt het ministerie nog. Toch wordt 2013 een overgangsjaar en zal de definitieve en verplichte invoering pas gelden op 1 januari 2014.

Terwijl men in de eerste helft van dit jaar de aangeboden kassasystemen zou certificeren, welke dan vervolgens naar keuze kunnen worden aangekocht door de horeca-uitbaters, zou in de tweede helft van 2013 de registratie van alle gebruikers plaatsvinden, waarna de fiscus de ‘smart card’ zal uitreiken, welke de beveiliging van de gegevens van de kassa moet waarborgen. Vanaf 2014 zouden de geregistreerde kassasystemen dan gefaseerd in gebruik worden genomen. Maar zoals dat wel vaker het geval is: hoe die fasering zal worden bepaald, is momenteel nog niet duidelijk, klinkt het.

.

Tags: , , ,
Plaats een reactie